سگ دست پراید ABSچپ

قیمت : 215,700 تومان
  • مناسب برای

  • مشخصات کالا

  • بررسی کالا

پراید 111

پراید 111

 این قطعه به نام بازویی چرخ جلو نیز معروف است. سگ دست یا بازویی چرخ، محل قرارگیری توپی چرخ است و به جهت دهی چرخ خودرو هنگام چرخاندن فرمان کمک می کند. این قطعه در خودروهای نسل قدیم پراید، ساختاری اولیه دارد. داخل سگ دست، بلبرینگ خاصی وجود دارد که قطعات دیگر مثل توپی چرخ، روی آن قرار می گیرد. شکل و محل قرارگیری بلبرینگ در مدل قدیمی این قطعه به صورت دو تکه جدا از هم است؛ به عبارت دیگر، دو عدد بلبرینگ جدا از هم در درون سگ دست استفاده می شود.